Szecessziós építészet

A XIX. és a XX. század fordulóján az Európa-szerte tapasztalt forrongás a művészetekben, a tudományban és az élet egyéb területein Budapesten keresztül az akkor még ugyanazon országhoz tartozó Szabadkát is elérték. A béke és a gazdasági fellendülés időszakában Szabadkán is felizzott az építkezési láz. Az Európából érkező változások lassacskán Szabadka építészetében is kifejezésre jutottak, de továbbra is két irányzatot, két áramlatot képviseltek. Az egyik irányzat az olyan európai központok felé fordult, mint München, Bécs, Párizs és London, a másik, az erőteljesebb, a szecesszió nemzeti, magyar változatát képviselte. Az európai irányzat elemei gyakrabban fordultak elő, a szecesszió magyar változata pedig csak néhány épülettel, de fekvésüket, rendeltetésüket tekintve uralták a várost és hozzájárultak ahhoz, hogy Szabadkát a szecesszió városaként tartsák számon. Ezek a Városháza, a Zsinagóga, a Raichle-palota, a bankok épületei.

Az avantgárd magyar művészek európai kollégáikat követve úgy vélték, hogy az ipari fejlődés tönkretesz mindent, ami szép, ezért a művészeteket be kell ágyazni a mindennapokba, a népi építészetre és a hagyományokra támaszkodva, helyi anyagok felhasználásával. A nemzeti sajátosságok után kutatva, a népművészetet és a népi építészetet tanulmányozva létrejött a szecesszió magyar változata, ez a jellegzetes könnyen felismerhető építészeti stílus.
A helyi építészek minden tudása, képessége, összeses ismereteik és utazásaik ellenére a nagyvárosok lelkülete, az újfajta építészet Szabadkára csak azután tört be, miután felkéréseket kaptak a budapesti és más városok alkotói. Itt kell megemlíteni Komor Marcellt és Jakab Dezsőt, Raichle Ferencet, a Vágó testvéreket, Vadász Pált, valamint
azokat a helybeli építészeket, akik magukévá tették az újdonságokat, mint például Macskovics Titusz vagy Salga Mátyás. A szabadkaiak óriási tettvágya, az ihletett építészek, művészek és kézművesek – akik számos szecessziós épületet hoztak létre – Szabadkán és a közeli Palicson – olyan létesítményeket alkottak, amelyek egy évszázaddal később is ugyanolyan szépek, látványosak és izgalmasak.